Nederlands |  Français  
Algemeen Werkgever Werknemer
Home
Het Sociaal Fonds
Contact
Links

Welkom op de website van het pensioenplan van Paritair Comité 226.
Via deze weg willen we u als werkgever en werknemer inlichten over en inzicht bieden in de krachtlijnen van dit pensioenplan, u de mogelijkheid bieden om op eenvoudige wijze vragen te stellen en u bijkomende nuttige informatie aanbieden.

Deze website bestaat uit volgende luiken:

Algemeen

    Dit onderdeel bevat informatie over de sector en het sociaal fonds alsook een lijst met relevante hyperlinks naar andere websites en een electronisch contactformulier waarmee u ons een vraag kan stellen of een opmerking kan geven.

Werkgever

    Hier treft u alle informatie en documenten aan met betrekking tot de toetredingsprocedure tot dit plan, de heffing en verwerking van de bijdragen, de van toepassing zijnde regelgeving en de voorwaarden van de groepsverzekering.
    Tevens wordt voorzien in handige documentatie en een lijst met vaak gestelde vragen.

Werknemer

    Aan deze pagina wordt nog gewerkt.
    Deze pagina bevat uitleg over de diverse pensioenpijlers, een voorbeeld met uitleg van het benefit statement, uitleg over de waarborgen van het plan, nuttige formulieren en een lijst met vaak gestelde vragen.